Stránka používa súbory cookies pre zistenie čo najlepší beh našich webových stránok. Pokračovaniem prezerania týchto stránok súhlasíte s prijímaním všetkých súborov cookies na webových stránkach carovnapastelka.sk. Ak súbory cookies zablokujete, nemusíte mať k webovým stránkam prístup, alebo nebudú niektoré funkcie správne fungovať. Viac informácií nájdete v: Cookies Policy.

Čarovná pastelka

Čarovná pastelka

,,Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.“

Ján Ámos Komenský

Umelecká agentúra EMMA production, s.r.o. v spolupráci so známym českým výrobcom výtvarných a školských potrieb, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s., prináša v rámci Česko-Slovenského koncertného turné pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ unikátny výchovno-vzdelávací multimediálny koncert ČAROVNÁ PASTELKA – Cesta okolo sveta a celoštátnu výtvarnú súťaž.

Cieľom samotného projektu je sprostredkovať deťom a žiakom v čo najväčšej miere základné informácie o našej Zemi, svetadieloch, flóre, faune a živote ľudí. Prostredníctvom príbehu sa spoločne s ČAROVNOU PASTELKOU, účinkujúcimi a deťmi vypravíme na dobrodružnú a poznávaciu cestu okolo sveta naprieč kontinentami. Navštívime Európu, Afriku, Áziu, Antarktídu, Austráliu a Ameriku. Deti sú príbehom o hľadaní skutočných hodnot motivované a vtiahnuté do deja, pritom do neho môžu interaktívne vstupovať a stať sa tak priamymi aktérmi.

Ich sprievodcom a priateľom na ceste okolo sveta je ČAROVNÁ PASTELKA, ktorá animačne moderuje celý príbeh a zapojuje deti do plnenia rôznych úloh a súťaží, ktoré sú súčasťou živého koncertu. Na ceste objavov a dobrodružstiev využívajú deti svoje znalosti získané z rodinnej výchovy a školskej výučby.

Príbeh ČAROVNÁ PASTELKA – Cesta okolo sveta pomáha deťom rozvíjať fantáziu, spontánny prejav a správne etické hodnoty. Zároveň u detí podporuje kreativitu, verbálnu komunikáciu, či zmysel a cit pre estetické cítenie a krásno.

Dôležitým aspektom projektu je jeho obsahová stránka, ktorá kladie dôraz na vzdelávanie, etiku, ekológiu a cestovanie. Príbeh so silným empatickým posolstvom a množstvom dobrodružtiev vzbudzuje u detí prirodzenú zvedavosť, pozitívne emócie, prináša im nové poznatky a hľadanie dôležitých informácií. Deti vstupujú do projektu, s ktorým sa môžu ztotožniť, v ktorom sa môžu prejaviť, ktorý pozitívne zasiahne ich vnímanie a cítenie, konfrontuje a nasmeruje ich postoj k hodnotám.

Projekt ČAROVNÁ PASTELKA – Cesta okolo sveta prostredníctvom multimediálneho prevedenia, spojením živého koncertu, divadla, projekcií, animácií, svetelného dizajnu a celoštátnej výtvarnej súťaže prináša pre cieľovú skupinu originálny a moderný prístup v ponímaní umenia a vzdelávania.

Z dôvodov technickej náročnosti na prípravu a realizáciu predstavení sa budú koncerty konať v divadle, alebo kultúrnom dome vo vašom meste.